Pokazené vozidlo v podzemnej garáži

25.01.2021

Asistenčná služba JEFTA Service assistance24 s.r.o. nás privolala pre odtiahnutie pokazeného vozidla do servisu. Pre manipuláciu v garáži sme zobrali aj asistenčné vozidlo. Našťastie bolo vozidlo potrebné iba naštartovať a zákazníčka si mohla ísť batériu vymeniť do servisu na svojom aute. Výjazd vozidla hradila spoločnosť JEFTA.